نشست خبری سفیر ارمنستان در ایران

[ad_1]


نشست خبری سفیر ارمنستان در ایران


ایرنا – تهران – «آرتاشس تومانیان» سفیر ارمنستان در ایران روز چهارشنبه در نشستی خبری، از برگزاری هفته فیلم ارمنستان در ایران خبر داد. هفته فیلم ارمنستان از اول تا ٧ مرداد ماه در شهرهای تهران، شیراز و مشهد برگزار می شود.
* 4 * 628 تير 1396


16:35


عکس: مهدی قربانی


ID:
3505690

12 عکس

‘;

$.ajax({
type: “Post”,
url: “/NetServices/Ajax.aspx/SendToFriend”,
data: “{data:'” + data + “‘, enterd: ‘” + enterd + “‘ , captcha:'” + captcha + “‘ }”,
contentType: “application/json; charset=utf-8”,
dataType: “json”,
success: function (msg) {

if (msg.d == “”) {
//alert(‘با موفقیت ارسال شد’);
ResultText.innerHTML = “

با موفقیت ارسال شد

“+ divbody;
} else {
alert(msg.d);
ResultText.innerHTML = oldhtml;

}
ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_PhotoNewsDetail1_Ajaxsendfriend_uc1_Captcha_US1_chanagesecurecode();

},
error: function () {
ResultText.innerHTML = “error”;
}
});

}

function ShowPopup(layer, obj) {

$(“.popup”).colorbox({ width: “350px”, inline: true, href: “#ResultText” });
//var objLayer = document.getElementById(layer);
//doPopup(objLayer,obj)
}

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *